Samen met God ondernemen is een voorrecht en opmaat naar echt succes. Maar hoe doe je dat? Ontdek in dit boek de sleutels om te ondernemen samen met God. Sleutels voor zakelijk succes werden al in honderden managementboeken aangereikt, maar er is één boek dat de echte antwoorden geeft: de Bijbel. Verreweg het meest verkochte boek ooit.

Ontdek goddelijke wijsheden, geestelijke wetmatigheden en beloften die God geeft in de Bijbel en leer hoe je deze in je bedrijf kunt toepassen. Ontdek wat God zegt over ondernemen, visie, klanttevredenheid, personeel, schulden maken, zaaien en oogsten, investeren, integriteit, karakter, conflicten, raadgevers en nog veel meer

Aanbevelingen

Door onwetendheid en ongeloof leven weinig christenen in overvloed en voorspoed. Toch is leven in Gods voorspoed voor iedere christen weggelegd. Jezus ging ervoor aan het kruis. Hij betaalde niet alleen de prijs voor onze vergeving, genezing en bevrijding, maar zorgde er ook voor dat we in voorspoed kunnen leven. Die voorspoed dient een hoger doel: de bouw van Gods Koninkrijk op aarde. God zegent ons, zodat wij anderen tot zegen kunnen zijn.

Om die voorspoed in je leven te ervaren is het belangrijk om te ontdekken hoe Gods economie werkt. In dit boek tref je 14 Bijbelse principes aan: wetmatigheden met betrekking tot Gods economie. Ze brengen de stroom van zegen in je leven op gang.

Aanbevelingen

God is een God van overvloed, goedheid, gezondheid en geluk. Hij wil de sluizen van de hemel openen en zegen over ons uitgieten. Maar wij spelen daar zelf een grote rol in! De sleutel om die zegen zichtbaar te zien worden in ons leven, is geloof in actie. Door te handelen op de beloftes in de Bijbel zien we resultaat. 

10% gaat over het principe om de eerste 10% van je inkomen aan God te geven. Een principe dat door velen wordt bekritiseerd, bevochten en genegeerd. Toch is juist dit het fundament onder Bijbelse voorspoed. Tienden geven is een voorrecht dat God zijn kinderen verleent om in de stroom van zijn zegen te kunnen stappen. Ontdek de waarheid van 10% als connectie met de zegen van God in dit boek.