Sleutel 4

Ontdek Gods plan met jouw leven

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeze 2:10 HSV)

Heb je weleens bewust nagedacht over de vraag waarom je ondernemer bent geworden? Volgde jij je passie of ben je er zomaar ingerold, misschien omdat je vader ondernemer was en je de zaak hebt overgenomen? We zoeken allemaal naar zingeving, dus vroeg of laat komt ieder mens uit op de vraag: wat is de bedoeling van mijn leven op aarde?

God heeft voor ieder mens een uniek plan. Hij wil dat we in onze bestemming leven.

Te veel mensen wandelen niet in hun bestemming omdat ze op het verkeerde been zijn gezet.

Als we in Gods plan gaan wandelen en de werken doen die God van tevoren voor ons heeft bereid (Efeze 2:10), zullen we maximale voldoening hebben in ons leven.

De logische vervolgvraag is: hoe ontdek ik de bestemming die God voor mijn leven heeft? Diverse sollicitanten met wie ik in gesprek raakte stelde ik deze vragen: Wat is je passie? Wat zijn je dromen? Wat wil je met je leven? Ik ben erachter gekomen dat de meeste mensen dit niet weten. Het gaat er niet om dat je dit tot op de komma hebt uitgestippeld, maar het is wel belangrijk dat je je richting hebt bepaald. De details vullen zich later wel in.

Je bestemming bestaat uit twee delen: een deel dat voor alle mensen geldt en een deel dat heel specifiek geldt voor jou. De Opdrachten van Jezus behoren tot het eer- ste deel. Bijvoorbeeld in Johannes 13:34: Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. (HSV) God lief- hebben en de mensen om je heen liefhebben zijn Opdrachten voor ons allemaal. God wil dat ons leven daarvan is doordrenkt. Ook de Opdracht om de wereld te vertellen dat God van mensen houdt en dat Hij Jezus stuurde om ons vrij te kopen behoort tot ieders bestemming.

Maar er is ook een specifiek plan voor ieder mens. Je ontdekt dit door je verlangens te onderzoeken. God geeft ieder mens verlangens, passies, dromen. Het zijn de din- gen waar jij enthousiast van wordt en energie van krijgt.

Benieuwd naar de hele sleutel? Lees de volledige sleutel in het boek ‘101 Sleutels’.

Meer sleutels ontdekken?

Via de onderstaande link vindt u de andere sleutel previews.