Sleutel 1

Alles begint met genade, de onverdiende gunst van god

Een zeer intelligente vrouw in Azië leefde al jarenlang van een uitkering. Ze kende God en gaf een deel van haar inkomen aan de kerk om God op de eerste plaats te stellen. Toch bleef ze in haar situatie en kwam ze nauwelijks rond. Ze bleef geloven dat God zou voorzien, en dat deed Hij ook. Op een dag ontving ze een idee terwijl ze met haar kerk op reis was in Israël.

Ze ging met het idee aan de slag en startte een bedrijf in waterzuivering. Dankzij Gods gunst en goedheid groeide dit bedrijf uit tot een miljardenbusiness. Het begon allemaal met Gods goedheid. De vrouw ontving als geschenk een idee en Gods ze- gen bracht haar overvloed en een bloeiend bedrijf.

Al het goede dat wij krijgen, elk volmaakt geschenk, komt van God. Dat zal altijd zo zijn, want God verandert niet.
(Jakobus 1:17 BGT)

Je begint pas echt te leven als je God en Jezus leert kennen.

God is door en door goedheid en liefde. Hij houdt van ieder mens, niemand uitgezonderd en Hij wil jou en mij een succesvolle toekomst geven. Hij heeft ons geluk voor ogen. 

Ondernemen met God begint met het besef dat God goed is en ons genade wil geven. Genade is de onverdiende gunst van God. Onverdiend betekent dat je er niet voor hoeft te werken. Je kunt er niets voor doen. Het enige wat je kan doen is het cadeau aanpakken en uitpakken.

Wat is dit cadeau? Het cadeau is Jezus Christus, de Zoon van God. Door Hem leer je God kennen als een Vader die voor je zorgt en kun je maximaal wandelen in de zegen die Hij voor je heeft.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon ge- geven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16 HSV)

Je begint pas echt te leven als je God en Jezus leert kennen. Eeuwig leven houdt in dat je voor altijd en overal met God leeft. Ook in je onderneming. Als je met God leeft en Hem bij je onderneming betrekt, zul je alle voorrechten genieten die een relatie met God je geeft. 

Benieuwd naar de hele sleutel? Lees de volledige sleutel in het boek ‘101 Sleutels’.

Meer sleutels ontdekken?

Via de onderstaande link vindt u de andere sleutel previews.