Sleutel 9

God zegent het werk van je handen

God zegent het werk van onze handen. Dat betekent dat we in actie moeten komen! De zegen komt niet vanzelf onze kant op. God wil met ons samenwerken. Als wij in beweging komen, begint Gods zegen te stromen.

Wees alert op de zegen die op het werk van je handen rust.

De Heere zal voor u Zijn rijke schatkamer, de hemel, openen, door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. (Deuteronomium 28:12 HSV)

Alles wat hij aanraakt verandert in goud: een zegswijze om uit te drukken dat iemand succesvol is in alles wat hij of zij doet. Precies waar bovenstaande belofte van God over gaat.

We kunnen een plan maken, maar dat plan leidt pas tot omzet als we iets gaan doen en het plan in acties omzetten. Vaak willen we vooraf precies weten hoe het gaat lopen en waar de omzet vandaan gaat komen. Maar juist door dingen op te pakken en te gaan doen, merk je de zegen van God. Dat is mijn ervaring. Als God het zegent, loopt het soepel en vlot. Klanten nemen je product of dienst af, je ontmoet de juiste mensen, sluit succesvolle deals, kortom: het is duidelijk dat God het werk van je handen zegent.

 

Het is niet de vraag of God je wil zegenen; daar kun je voor honderd procent van op aan.

Het is niet de vraag of God je wil zegenen; daar kun je voor honderd procent van op aan. Het is namelijk Gods verlangen om jou en mij te overladen met goede dingen. Je bent Zijn kind.

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen over- gegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
(Romeinen 8:32 HSV)

Vergeet echter niet dat er van jouw kant ook een actie nodig is. God wil dat je in beweging komt. Gods zegen kan pas gaan stromen als je het idee in werking zet en kleine stappen begint te nemen om je plan ten uitvoer te brengen.

Wees alert op de zegen die op het werk van je handen rust. In de flow van het ondernemen kun je dingen als vanzelfsprekend aannemen en blind worden voor Gods aandeel in jouw bedrijf. Daarom is het goed om bewust stil te staan bij de zegeningen die je ziet. Daarmee bouw je ook een belangrijk fundament voor je volgende onderneming. Als je begint te zien dat God altijd goed is en altijd zijn zegen geeft, zal je met veel meer ontspanning ondernemen en met meer vrijmoedigheid nieuwe stappen zetten. Herken dus de zegen. Herken wat God doet om jouw bedrijf succesvol te maken.

Benieuwd naar de hele sleutel? Lees de volledige sleutel over de tienden in het boek ‘101 Sleutels’. 

Meer sleutels ontdekken?

Via de onderstaande link vindt u de andere sleutel previews.