Sleutel 16

Stel je vertrouwen niet op geld

Achter geld zit een geestelijke macht, zijn naam is Mammon. Deze geestelijke macht wil vereerd en aanbeden worden. Mammon wil dat je hem liefhebt en je vertrouwen op hem stelt in plaats van op God. Zo kan hij de plek van God in je leven gaan innemen. Het is belangrijk dat we dit beseffen en er ook alert op zijn, want God wil niet dat we iemand anders aanbidden dan Hem alleen.

De beste remedie om niet te buigen voor de verleiding om je zekerheid in geld te zoeken, is geld weggeven.

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. (Matteüs 6:24 NBV)

Jezus zegt: je kunt niet God dienen en de Mammon. Dat gaat niet samen. Het is het één of het ander.

Wees alert wanneer je angst voelt in je binnenste. Angst voor tekort of gebrek zorgt ervoor dat je geld gaat zien als een oplossing in plaats van een middel. Je houdt jezelf voor: als ik zo veel mogelijk verzamel, ben ik veilig. Ga die weg niet, want dat is de route van Mammon. Stel in plaats daarvan je vertrouwen op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft.

Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig
zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.
(1 Timotheüs 6:17-18 HSV)

Laat niets of niemand de plek van God innemen. Hij alleen verdient onze aanbidding.

Geld is niet fout of verkeerd, het is een instrument waar wij over heersen. Maar wanneer geld jou gaat beheersen, zit je op een verkeerd pad. Ook Jezus werd in verleiding gebracht om te buigen voor rijkdom en bezit. De duivel liet Hem alle koninkrijken van de wereld zien met al hun pracht en praal en zei: “Dit alles zal ik je geven als je voor mij buigt.” Het antwoord van Jezus was duidelijk: “Aanbid alleen God.” Je kunt het lezen in Matteüs 4.

De beste remedie om niet te buigen voor de verleiding om je zekerheid in geld te zoeken, is geld weggeven. Zo handel je in de tegenovergestelde geest, als een spookrijder op de route van Mammon. Geven zorgt ervoor dat je loskomt van je geld. Het dwingt je om je vertrouwen te stellen op de levende God.

Sparen is goed, investeren is prima; maar zodra dit je vertrouwen en zekerheid wordt in het leven, zit je in de gevarenzone. Laat niets of niemand de plek van God innemen. Hij alleen verdient onze aanbidding.

Benieuwd naar de hele sleutel? Lees de volledige sleutel over de tienden in het boek ‘101 Sleutels’. 

Meer sleutels ontdekken?

Via de onderstaande link vindt u de andere sleutel previews.