Sleutel 11

Gods gunst is op jou - het Jozef principe

Jaren geleden werd ik ingehuurd door een groot cateringbedrijf. Ze vroegen mij om een nieuwe logistieke deal uit te onderhandelen met een volume van dertig miljoen euro. Ik wist ruim drie miljoen euro voor het bedrijf te besparen. De winst schoot omhoog en het bedrijf werd uiteindelijk voor veel geld verkocht. De directeur die mij had ingehuurd koppelde de resultaten van de inkoopoperatie aan de succesvolle verkoopdeal. Ik wist: Joseph was in the house.

Wat veel mensen geluk noemen is in feite de gunst van God. Ook wij mogen Gods gunst verwachten.

‘De heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging’. (Genesis 39:2 NBV)

Zoals Farao zag dat de gunst van God op het leven van Jozef was, zo kunnen mensen aan jou en mij zien dat Gods gunst op ons is. Laten we even inzoomen op Jozef.

Het verhaal van Jozef is indrukwekkend mooi. Jozef wordt door zijn eigen broers op de slavenmarkt verkocht. Zo komt hij in Egypte terecht als slaaf van Potifar die al snel ziet dat er iets bijzonders is met Jozef. Alles wat Jozef doet lukt en is succesvol. Daarom stelt Potifar Jozef aan als leidinggevende in zijn huis. Zelfs toen Jozef verraden werd en in de gevangenis belandde verdween de gunst niet. Jozef krijgt de eindverantwoordelijkheid over de gevangenen, want het hoofd van de gevangenis is Jozef goed gezind.

Vervolgens komt Jozef in contact met de hoogste man in Egypte, de Farao. Deze heeft een droom gehad die hij niet begrijpt. Via via hoort hij dat Jozef dromen kan uitleggen en laat hem bij zich roepen. God openbaart de uitleg van de droom aan Jozef. Als Jozef de droom aan Farao uitlegt, geeft hij hem ook advies: “Zoek een verstandige man en stel hem aan over Egypte. Laat hem voorraden aanleggen zodat er voedsel zal zijn als de hongersnood uitbreekt.” Farao zegt daarop: “Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods geest?” Jozef promoveert van slaaf tot onderkoning van Egypte.

Gods gunst en Zijn geest rusten op jou.

Waar kwam dit succes van Jozef vandaan?

‘De heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging’. (Genesis 39:2 NBV)

Gods gunst was op Jozef. De zegen van Abraham werkte door in het leven van Jozef.

De sleutel is Gods gunst en Gods Geest die op Jozef rust. Jij en ik zijn niet minder dan Jozef. Ook wij hebben de Geest van God; Hij woont zelf in ons. Ook wij hebben de zegen van Abraham. Gods gunst is op ons, zoals Gods gunst op Jozef was.

Besef dat je niet zomaar iemand bent. Je bent een kind van God. Toen Jezus in je leven kwam, werd je één met Hem. Jozef is een beeld van Jezus. Ook jij bent als Jezus in deze wereld.

Wanneer je door een klant wordt ingehuurd, dan komt Jozef binnen. Wees dan ook niet verbaasd als het goed gaat met de klant waarvoor je werkt. Dit principe werkt namelijk niet alleen voor Jozef, maar ook voor jou en mij. Wat veel mensen geluk noemen is in feite de gunst van God. Ook wij mogen Gods gunst verwachten.

Benieuwd naar de hele sleutel? Lees de volledige sleutel over de tienden in het boek ‘101 Sleutels’. 

Meer sleutels ontdekken?

Via de onderstaande link vindt u de andere sleutel previews.