Sleutel 8

Je hebt de zegen van abraham

God koos Abraham uit en sloot een verbond met hem. Hij zei tegen hem: “Ik ben jouw God. Ik zal je zegenen en je beschermen. Ik geef je land en nageslacht.” Het resultaat was indrukwekkend. God kwam Zijn belofte na. In alle opzichten was Abraham een gezegend man. Zijn knecht sprak over Abraham: De heere heeft mijn heer rijk gezegend, zodat hij een aanzienlijk man geworden is; Hij gaf hem kleinvee en runderen, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels. (Genesis 24:35 HSV)

Iedereen die in Jezus gelooft is erfgenaam van de zegen van Abraham

Dankzij Jezus Christus kunnen niet-Joden nu dus dezelfde zegen krijgen als Abraham. (Galaten 3:14 BGT)

De Bijbel leert ons in Galaten 3:29 dat iedereen die in Jezus gelooft een nakomeling van Abraham is en daarmee ook erfgenaam is van de zegen van Abraham. Wat God deed voor Abraham wil Hij ook voor jou doen. Hij wil jouw God zijn, Hij wil je zegenen, je beschermen, voor je uitgaan en met je meegaan. Het gaat niet primair om materiële voorspoed, alhoewel dat wel inbegrepen is in de zegen van Abraham, de zegen van God dient een hoger doel. God wil dat we samen met Hem over deze aarde regeren. Daar hebben we Zijn zegen voor nodig.

God wil dat we samen met Hem over deze aarde regeren. Daar hebben we Zijn zegen voor nodig

Wat deze zegen inhoudt, kunnen we leren uit de levens van Abraham, Izak, Jakob en Jozef. Wat God deed voor hen, wil Hij ook doen voor jou en mij! God maakt geen onderscheid en wat Hij belooft, dat doet Hij ook.

 

Wat deed God dan voor hen?

Hij gaf Abraham een bovennatuurlijke overwinning op een groot leger: de zegen van Abraham.

Hij beschermde Abraham toen een koning zijn vrouw Sara wilde inpikken: de zegen van Abraham.

Hij gaf Abraham en Sara een zoon toen dat menselijkerwijs niet meer mogelijk was: de zegen van Abraham.

Hij gaf Izak een honderdvoudige oogst terwijl er sprake was van droogte en hongersnood: de zegen van Abraham.

Hij vermenigvuldigde de kudde van Jakob terwijl Laban tien keer zijn loon verander- de: de zegen van Abraham. Hij promoveerde Jozef van gevangene naar onder- koning in Egypte: de zegen van Abraham.

 

De zegen is niet gestopt bij Jozef, maar ging van geslacht op geslacht door. Gods overvloedige zegen, bescherming en gunst rustte op Boaz, David en ook op Salomo, de wijste man op aarde. Ook dat was de zegen van Abraham.

Wat zij ontvingen, ligt ook klaar voor jou. Neem het in ontvangst. Wandel vanuit die zegen. Het komt je toe dankzij Jezus.

 

Benieuwd naar de hele sleutel? Lees de volledige sleutel in het boek ‘101 Sleutels’.

Meer sleutels ontdekken?

Via de onderstaande link vindt u de andere sleutel previews.