Sleutel 71

Sta niet borg voor een ander

Salomo schrijft in Spreuken 6 dat je niet borg moet staan voor een ander en dat je in actie moet komen als je dat wel hebt gedaan. Geef jezelf geen rust totdat je het ongedaan hebt gemaakt, zegt hij. Als je vastzit in de schuld van een ander, is het belangrijk om jezelf daaruit te bevrijden.

Als je vastzit in de schuld van een ander, is het belangrijk om jezelf daaruit te bevrijden

Mijn zoon, als je borg staat voor een ander, hem dat met handslag hebt beloofd, als je aan je woord gebonden bent, vastgeketend zit aan je belofte – bevrijd je dan, mijn zoon, want die ander heeft je in zijn greep. Vooruit, vat moed, ga op hem af, ga niet slapen, gun jezelf geen rust voordat je je van hem hebt losgemaakt, zoals een gazelle ontkomt aan de jager, een vogel ontsnapt aan de vogelaar. (Spreuken 6:1-3 NBV)

Borg staan betekent dat je het risico van iemand anders overneemt. Iemand wil bijvoorbeeld een woning huren maar de verhuurder heeft weinig vertrouwen in de financiële kracht van de huurder. Hij wil dat iemand borg staat, zodat hij toch zijn geld krijgt als de huurder niet betaalt.

 

Het kan ook op veel grotere schaal. Je bent ondernemer en je wilt stappen maken met je onderneming. Je wilt een financiering aangaan met de bank. De bank zal je vragen om mee te tekenen in privé. Dat wil zeggen dat je privé borg staat voor de zakelijke lening. Het is beter dit niet te doen. Het kan je alles kosten wat je in de afgelopen jaren hebt opgebouwd. Ook je privébezit, omdat je borg bent gaan staan voor je onderneming.

Spreuken maant ons om te vluchten als je in een situatie van borgstelling bent terechtgekomen, want je bent daardoor in een val gelopen

In 2012 werd ik benaderd door een bankier uit onze Evangelische Gemeente. Hij had contact met een stel uit onze kerk dat bezig was een ander huis te kopen. Ze stonden echter geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) met een consumptieve schuld. De nieuwe hypotheek zou een aanzienlijk lagere hypotheekrente hebben en ze wilden hun consumptieve schuld in de hypotheek meefinancieren. De bank stelde echter als voorwaarde voor de nieuwe hypotheek dat ze niet meer geregistreerd mochten zijn bij het BKR.

 

De vraag die aan mij werd gesteld was of ik tijdelijk de schuld kon overnemen. Omdat ik de bankier goed kende en ook het stel wilde helpen ging ik akkoord. Alles werd op papier gezet en de schuld werd door mij afbetaald. Het nieuwe huis werd gekocht. De bank besloot echter om minder hypotheek te verstrekken waardoor de schuld die ik had afgelost niet meegefinancierd kon worden. Om een lang verhaal kort te maken: ik was de nieuwe financier geworden van hun consumptieve schuld.

 

Het stel beloofde om maandelijks af te lossen maar er kwam weinig van terecht. Het hele verhaal begon een plek te krijgen in mijn denken. Ik vond het vervelend en niet netjes dat de rente en aflossing niet werden betaald. Toen ik de Heilige Geest vroeg wat ik moest doen zei Hij tegen mij dat ik de schuld moest afboeken. Hij zei: ‘Ga ervan uit dat het niet meer terug komt.’ Ik gaf mijn boekhouder de opdracht om de schuld op niet inbaar te zetten. Het gevolg was dat het ook verdween uit mijn hoofd. Ik had een dure les geleerd.

 

Betekent dit dan dat je financieel niemand meer kunt helpen? Nee, zeker niet. Helpen is goed. Iemand helpen in financiële nood is absoluut Bijbels. Maar mijn advies is om niet borg te staan. Wanneer je dat toch wil doen, bijvoorbeeld voor je kinderen, bereken dan je risico. Sta alleen borg voor geld dat je ook echt kunt missen. Wees dus alert en bepaal welk risico je maximaal wilt nemen.

 

Borg staan brengt je in de greep van een ander, schrijft Salomo. In dit geval was het de greep van de bank. Wees alert en volg de Bijbelse wijsheid omtrent borg staan.

 

Benieuwd naar de hele sleutel? Lees de volledige sleutel in het boek ‘101 Sleutels’.

Meer sleutels ontdekken?

Via de onderstaande link vindt u de andere sleutel previews.